Maa- ja vesirakentaminen

Maa- ja vesirakentaminen sisältää infrastruktuurin rakentamisen ja ylläpidon, mm. vesi- ja energiahuolto, kulkuväylät ja erilaiset ympäristörakenteet. Maa- ja vesirakentamista kutsutaankin usein infrarakentamiseksi tai yhdyskuntarakentamiseksi.

Alan tuotteisiin kuuluvat osaltamme mm. viemäri- ja vesiverkostot, erilaiset patorakenteet. Näihin kuuluu osana maanrakentamisen osa-alueet kuten esimerkiksi pohja- ja piharakenteet. Suomen vaativat olot edellyttävät vahvaa osaamista ja hyvää kalustoa.

Vesistörakentaminen

Toteutamme tarvittaessa rantojen kunnostamiset, ruoppaukset, erilaiset laiturirakenteet sekä penkereet. 

Kuvagalleria